Η ταυτότητα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ) ιδρύθηκε το 1980 με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου ως επιστήμης και τέχνης, την προστασία και την κατοχύρωση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου στην Ελλάδα και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την Αρχιτεκτονική Τοπίου. Ως σύλλογος απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες και σπουδαστές αρχιτέκτονες τοπίου, με στόχο την διαρκή ενημέρωσή τους και τη δικτύωσή τους στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, όσο και σε επαγγελματίες συναφών επιστημών με στόχο τη διεπιστημονική συνεργασία σε επίπεδο έρευνας, μελέτης και εφαρμογής έργων τοπίου. Ταυτόχρονα απευθύνεται σε ευρύ κοινό με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα αρχιτεκτονικής τοπίου, αειφορίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Οι στόχοι

Στα μελλοντικά σχέδια και οράματα του Συλλόγου περιλαμβάνονται:

 • η προαγωγή του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου στην Ελλάδα

 • η προώθηση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Αρχιτεκτόνων Τοπίου στην Ελλάδα

 • η αυξανόμενη παρουσία του αντικειμένου σε στρατηγικές θέσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων

 • η μεγαλύτερη εμπλοκή σε συστήματα εκπαίδευσης, πολιτικής και ανάπτυξης

 • η στήριξη και ενημέρωση των μελών του, παράλληλα με την αύξηση της δυναμικής του

 • η διεύρυνση της συνεργασίας του με άλλες ειδικότητες και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 • η ευρύτερη ενημέρωση του κοινού για το αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Οι δράσεις

 

Οι δραστηριότητες του ΠΣΑΤ είναι πολυδιάστατες.

 

 • Απευθύνεται σε δημόσιους φορείς με στόχο την κατοχύρωση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου και τη βελτίωση των συνθηκών άσκησής του στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της μελέτης και της εφαρμογής.

 • Συμμετέχει στις διεθνείς συναντήσεις της IFLA, IFLA EUROPE & σε ομάδες εργασίας με άλλους συλλόγους Αρχιτεκτονικής Τοπίου του εξωτερικού, ως ο μόνος σύλλογος Αρχιτεκτονικής Τοπίου που μπορεί να εκπροσωπήσει επίσημα την Ελλάδα στο εξωτερικό.

 • Προβάλει το έργο των Αρχιτεκτόνων Τοπίου μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων/ημερίδων εκδηλώσεων και διαλέξεων για την Αρχιτεκτονική τοπίου.

 • Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την ανάδειξη και προστασία του τοπίου και του περιβάλλοντος.

 • Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα συναφή με την επιστήμη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

 • Βοηθά στην ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου, μέσα από τις από τις ομάδες εργασίας και την οργάνωση συναντήσεων.

 • Συμβάλλει στη δικτύωση των νέων επαγγελματιών με μέλη του Συλλόγου, επαγγελματικούς φορείς, διεθνείς οργανώσεις/συλλόγους αρχιτεκτονικής τοπίου και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

 • Εκδίδει ηλεκτρονικά (newsletters), έντυπα έγγραφα και δημοσιεύσεις, γνωστοποιεί και προωθεί δημοσιεύματα σχετικά με την Αρχιτεκτονική Τοπίου (μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, site, κ.λπ.).

 • Ανταποκρίνεται σε αιτήματα Εθνικών και Διεθνών Φορέων/Οργανώσεων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και ανθρωπιστικών κρίσεων σε σχέση με το τοπίο.

 • Επιδιώκει την εξεύρεση πόρων για την ενίσχυση του έργου του συλλόγου και την πραγμάτωση των σκοπών του.

Διαβάστε το καταστατικό του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ

Δημητρίου Ψαθά 10, Μελίσσια

15127, Αττική

Email: info@phala.gr

Tηλ - Fax : 210 6136246