Η επιστήμη & το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Τοπίου

Με τί ασχολείται ένας αρχιτέκτονας τοπίου;


Ο Αρχιτέκτονας Τοπίου ασχολείται με το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση υπαίθριων χώρων κάθε κλίμακας και τυπολογίας στο φυσικό ή ανθρωπογενές τοπίο. Καλείται να συνδυάσει το φυτικό υλικό (softscape) με τα σκληρά υλικά (hardscape), και να συμμετάσχει με καινοτόμες παρεμβάσεις σε όλα τα στάδια ενός έργου, από την αρχική ιδέα μέχρι τα τελικά σχέδια, αναλύοντας και αξιολογώντας όλες τις κοινωνικο-οικονομικές, ιστορικές, πολιτιστικές, οικολογικές, κλιματολογικές και αντιληπτικές παραμέτρους. Επίσης δύναται να αναλάβει την επίβλεψη και κατασκευή έργων αρχιτεκτονικής τοπίου.
Τί ορίζεται ως τοπίο;


"Τοπίο" ορίζεται μια ζώνη ή περιοχή όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από ντόπιους ή επισκέπτες, τα οπτικά χαρακτηριστικά και ο χαρακτήρας της οποίας είναι το αποτέλεσμα φυσικών ή και πολιτισμικών δράσεων (Σύμβαση Φλωρεντίας, 2000)
Τί είναι η αρχιτεκτονική τοπίου;


Η Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι η επιστήμη, τέχνη και τεχνική που ασχολείται με το σχεδιασμό του τοπίου. Αντικείμενό της είναι η μελέτη, ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η διαχείριση τοπίων κάθε κλίμακας και τυπολογίας, συνδυάζοντας την αισθητική με τη λειτουργικότητα, για την καλύτερη χρήση τους από τον άνθρωπο, ακολουθώντας πάντα τις αρχές της αειφορίας
Πώς μπορώ να γίνω αρχιτέκτονας τοπίου;


Ολοένα αυξανόμενο είναι το ενδιαφέρον που παρατηρείται ως προς την εκπαίδευση στο αντικείμενο και την επιστήμη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Η Αρχιτεκτονική Τοπίου διδάσκεται σε τεχνικό, πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στην Ελλάδα, αναγνωρισμένες σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου προσφέρονται στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Εργαστηρίου Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πού μπορώ να εργαστώ ως αρχιτέκτονας τοπίου;


Ο αρχιτέκτονας τοπίου μπορεί να εργαστεί ως μελετητής ή κατασκευαστής. Λόγω της διεπιστημονικής φύσης της ιδιότητας του αρχιτέκτονα τοπίου, ως μελετητής μπορεί να δραστηριοποιηθεί τόσο ως μέλος γραφείου αρχιτεκτονικής τοπίου, όσο και ως μέλος πολυεπιστημονικής ομάδας σχεδιαστών. Σε μεγαλύτερη κλίμακα μπορεί να είναι μέλος μελετητικών ομάδων με αντικείμενο τον αστικό και χωρικό σχεδιασμό. Σε μικρότερη κλίμακα μπορεί να συνεργαστεί με αρχιτέκτονες και διακοσμητές για σχεδιασμό μικρότερων χώρων καθώς και ένταξη πρασίνου σε εσωτερικούς χώρους. Ως κατασκευαστής έχει την ευκαιρία να προσφέρει υπηρεσίες επίβλεψης εργασιών τοπίου ή να συστήσει δική του εταιρία κατασκευών για έργα τοπίου. Μπορεί να εργαστεί και στην διαχείριση έργων πρασίνου ή/και αρχιτεκτονικής τοπίου (πάρκα, δημόσιοι χώροι κ.α.). Αντικείμενο μπορεί να είναι και η επίβλεψη και η οργάνωση των εργασιών συντήρησης σε μεγάλα έργα τοπίου. Φυσικά μπορεί να δραστηριοποιηθεί και στην έρευνα ή την εκπαίδευση ακολουθώντας μια ακαδημαϊκή πορεία.
Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογών της αρχιτεκτονικής τοπίου;


Το πεδίο εφαρμογών της Αρχιτεκτονικής Τοπίου είναι ευρύ και περιλαμβάνει όλα τα είδη των πράσινων υποδομών (green infrastructure), με την ευρεία έννοια του όρου, στα στάδια του προγραμματισμού (planning), σχεδιασμού (design) και διαχείρισης.

ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

 • Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις στο εσωτερικό και στις όψεις κελυφών (φυτεμένα δώματα και κάθετοi κήποi)

 • Αστικές νησίδες και δενδροστοιχίες

 • Περιβάλλοντες χώροι και κήποι ιδιωτικών κατοικιών

 • Βοτανικοί κήποι

ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

 • Περιβάλλοντες χώροι αστικών και περιαστικών συγκροτημάτων, δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών, εμπορικών κέντρων, βιομηχανικών πάρκων κ.ά.

 • Συμμετοχικοί κήποι γειτονιάς (community gardens)

 • Σχολικές αυλές

 • Δημόσιοι κήποι και πάρκα γειτονιάς

 • Αστικοί υπαίθριοι χώροι

 • Αστικά άλση, χείμαρροι, ρέματα και άλλα φυσικά στοιχεία

 • Πρώην στρατόπεδα

ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

 • Μητροπολιτικά πάρκα

 • Τοπία υποδομών και τεχνικών έργων όπως οδοποιίας (Εγνατία Οδός ΑΕ), αναρρυθμιστικών φραγμάτων (ΔΕΗ) κ.α.

 • Μετα-βιομηχανικά ανακτώμενες τοποθεσίες, αγροί ή τομείς πόλεων.

 • Εγκαταλελειμμένοι ή ενδιάμεσοι χώροι (spaces in-between, ‘drosscapes’)

 • Χώροι ιδιαίτερης σημασίας, όπως πολιτισμικά τοπία ή τοπία ιστορικού χαρακτήρα, αρχαιολογικοί χώροι

 • Αστικοί και περιαστικοί υγρότοποι - δέλτα ποταμών

 • Τοπία αστικής και περιαστικής γεωργίας
Πού μπορώ να βρω έναν αρχιτέκτονα τοπίου?


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου αριθμεί μέλη στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χώρου. Πέραν της εγγύτητας, σημαντική κρίνεται και η ειδίκευση και εμπειρία του αρχιτέκτονα τοπίου που θα επιλεγεί ως μελετητής ή κατασκευαστής ανάλογα με την κλίμακα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου. Για περοσσότερες πληροφορίες δείτε εδώ
Πώς μπορώ να γίνω μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου;


Η διαδικασία εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Τοπίου είναι απλή και σύντομη. Διαβάζετε το καταστατικό του Συλλόγου (πατήστε εδώ για να τo διαβάσετε), για να ενημερωθείτε σχετικά με τους σκοπούς του Π.Σ.Α.Τ. και τις κατηγορίες μελών του Συλλόγου.

 • Συμπληρώνετε την αίτηση εγγραφής νέου μέλους (πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε) και την αποστέλλετε αρχικά ηλεκτρονικά με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφα τίτλων σπουδών, για ξένο τίτλο απαιτείται μετάφραση από επίσημο φορέα, τυχόν βεβαιώσεις εγγραφής σε αντίστοιχους επαγγελματικούς συλλόγους/φορείς της αλλοδαπής, κλπ), όπως αναφέρονται στο καταστατικό.
 • Εν συνεχεία η αίτηση εξετάζεται στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την εγγραφή του ως Τακτικό, Έκτακτο ή Δόκιμο μέλος.
 • Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή και την καταβολή της εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον σύλλογο με email στη διεύθυνση info@phala.gr.
Υπεύθυνη: Δήμητρα Σολιδάκη, Γενικός Γραμματέας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ

Δημητρίου Ψαθά 10, Μελίσσια

15127, Αττική

Email: info@phala.gr

Tηλ - Fax : 210 6136246