top of page

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2024-2025

LENA ATHANASIADOU.jpg

Πρόεδρος -  Δρ. Ελένη Αθανασιάδου

Δρ. Αρχιτέκτων Τοπίου (MLA + PHD ΑΠΘ) - Γεωπόνος (BSc + MSc Horticulture) και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, συνδιδάσκουσα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Γεωπονίας, Τμήματος Αρχιτεκτόνων και ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΑΠΘ. Υπήρξε Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας του ΠΣΑΤ (2018-2021) και εκπρόσωπος (Delegate) του ΠΣΑΤ στη Διεθνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (IFLA, IFLA Europe) (2020-22). Μέλος του διευρυμένου διοικητικού συμβουλίου του Institute for Research on European Agricultural Landscapes e.V. (EUCALAND) και η Αρχιτέκτων Τοπίου του Κολλεγίου Ανατόλια της Θεσσαλονίκης. Συν-συγγραφέας βιβλίων, έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων και είναι κριτής εργασιών επιστημονικών περιοδικών.

Dr. Landscape Architect (MLA + PHD AUTH) - Agronomist (BSc + MSc Horticulture) and Laboratory Teaching Staff (L.L.T.P.) of the Department of Agriculture AUTH, co-teaching undergraduate and postgraduate courses of the Department of Agriculture, Department of Architecture and MSc Landscape Architecture, AUTH. She was Vice President of Communication of the WUAA (2018-2021) and Delegate of the WUAA to the International Federation of Landscape Architects (IFLA, IFLA Europe) (2020-22). Member of the extended board of the Institute for Research on European Agricultural Landscapes e.V. (EUCALAND) and the Landscape Architect of the College of Anatolia, Thessaloniki. Co-author of books, he has published papers in scientific journals and proceedings of international and national conferences and is a referee of papers in scientific journals.

OLGA BAKIRTZH.jpg

Γενική Γραμματέας -  Δρ. Όλγα Χ. Μπακιρτζή

Δρ Γεωπόνος – Αρχιτέκτων Τοπίου (MLA), εργάζεται στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Σπουδές στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Heriot-Watt University του Εδιμβούργου. Διδάκτωρ της Σχολής Γεωπονίας του ΑΠΘ. Ασχολείται με παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης του ιστορικού τοπίου και εξειδικεύεται στην διαχείριση της βλάστησης σε αρχαιολογικούς χώρους και περιβάλλοντες χώρους μνημείων. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες και σειρά άρθρων σε σχετική θεματολογία.

Dr. Agronomist - Landscape Architect (MLA), working at the Archaeological Service. She studied at the Aristotle University of Thessaloniki and Heriot-Watt University, Edinburgh. Doctorate from the Faculty of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. She is involved in interventions for the protection and enhancement of the historic landscape and specializes in vegetation management in archaeological sites and monument environments. She has published two monographs and a series of articles on related topics.

Natalia_kogia_21-02-2023-20-51-39.jpeg

Αντιπρόεδρος Επαγγελματικών Θεμάτων -  Ναταλία Κόγια

Η Ναταλία Κόγια σπούδασε Αρχιτέκτων Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στην Αρχιτεκτονική Τοπίου στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί ως αρχιτέκτονας στην Ελλάδα και την Ελβετία. Αυτή τη
στιγμή εργάζεται ως αρχιτέκτονας τοπίου με βάση την Αθήνα πάνω σε έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας που αφορούν στο σχεδιασμό του τοπίου, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την πολεοδομία και τη χωροταξία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Natalia Kogia studied Architectural Engineering at the National Technical University of Athens and completed postgraduate studies in Landscape Architecture at the Agricultural University of
Athens. She has worked as an architect in Greece and Switzerland. Natalia is currently working as a landscape architect based in Athens on small and large-scale projects related to landscape
design, environmental planning, urban planning, and spatial planning in Greece and abroad.

ANASTASIA PAPADOPOULOU.jpg

Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτικών Θεμάτων -  Δρ. Αναστασία Παπαδοπούλου

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, Αρχιτέκτων Τοπίου ΑΠΘ. Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό 'Αρχιτεκτονική Τοπίου' του Α.Π.Θ. από το 2005. Έχει διδάξει μαθήματα του επιστημονικού πεδίου ‘Αρχιτεκτονική Τοπίου’, στα Τμήματα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2018-2019) και του ΑΠΘ (2019-2021). Έχει πολλαπλές συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια και εκθέσεις. Είναι μέλος, μεταξύ άλλων, του ΤΕΕ-ΤΚΜ, του ΣΑΘ, του ΕΙΑ και συμμετείχε ως μέλος σε κριτικές επιτροπές αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Παράλληλα με την επαγγελματική της ενασχόληση, ολοκληρώνει τις σπουδές της στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. Το 2009 ίδρυσε με τη Βανέσσα Τσακαλίδου το γραφείο 40.22.Architects, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το ερευνητικό και εφαρμοσμένο τους έργο έχει παρουσιαστεί σε πολυάριθμα συνέδρια και διαλέξεις, σε εκθέσεις, καθώς και σε ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις, περιοδικά και ιστότοπους και έχει αποσπάσει σημαντικά βραβεία και διακρίσεις.

Dr. Architectural Engineer of the Aristotle University of Thessaloniki, Landscape Architect of the Aristotle University of Thessaloniki. She teaches at the Master's Degree in 'Landscape Architecture' at the Aristotle University of Thessaloniki since 2005. He has taught courses in the scientific field of 'Landscape Architecture' at the Departments of Architecture of the University of Ioannina (2018-2019) and Aristotle University of Thessaloniki (2019-2021). He has multiple participations in research projects, conferences, and exhibitions. She is a member of, among others, TEE-TKM, SAATH, EIA and has participated as a member of jury committees of architectural competitions. In parallel with her professional activities, she is completing her studies at the Department of Visual and Applied Arts of the Aristotle University of Thessaloniki. In 2009 she founded with Vanessa Tsakalidou the office 40.22. Architects, based in Thessaloniki. Their research and applied work has been presented in numerous conferences and lectures, in exhibitions, as well as in Greek and international publications, magazines, and websites and has received significant awards and distinctions.

MTXX_MR20240225_112757830.jpg

Αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας -  Αλεξάνδρα Πανάγαρη

Η Αλεξάνδρα Πανάγαρη είναι Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) και Αρχιτέκτων Τοπίου (ΑΠΘ). Εργάζεται σαν πολιτικός μηχανικός και αρχιτέκτονας τοπίου στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ιδιωτικών κατοικιών. 
Στην ακαδημαϊκή της πορεία, έως τώρα,  άξονες που την απασχόλησαν είναι πώς επιδρά ο περιβάλλον χώρος, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, με το άτομο αλλά και πώς το άτομο επηρεάζει τους άλλους οργανισμούς.

She is working as a Civil Engineer and Landscape Architect in the private sector, mainly in the design and implementation of private residences. 
In her academic career so far, her main areas of interest have been how the surrounding space, in the public and private areas, impacts the individual and how the latter impacts other societies.

DSCF1489.JPG

Ταμίας -  Γιδαράκου Μαρία

Δρ.  Γεωπόνος ΑΠΘ, Αρχιτέκτων Τοπίου University of Newcastle. Ελεύθερος επαγγελματίας από το 1995 ως φυτωριούχος, ασχολείται το 2000 κυρίως με μελετοκατασκευές έργων πρασίνου ιδιωτικών έργων, μελέτες εφαρμογής και διαχείρισης πρασίνου (κήποι, δημόσιοι χώροι, αποκαταστάσεις τοπίου κτλ.), οργάνωση έργων πρασίνου και λειτουργίας φυτωρίων. Διετέλεσε επιστημονικός σύμβουλος στον Δήμο Κατερίνης στον τομέα του πρασίνου. Έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2016) στο επιστημονικό πεδίο «Βιολογία Χλοοτάπητα», καθώς και Κηποτεχνία και Κυκλική Οικονομία στον πρωτογενή τομέα σε ΚΕΚ (2011- σήμερα). Το ερευνητικό της έργο για τους Θεραπευτικούς Κήπους έχει παρουσιαστεί σε συνέδρια και έχει εκδοθεί και βιβλίο για αυτούς. Έργα της έχουν αποσπάσει επαίνους και έχει βραβευτεί με το Χρυσό βραβείο του Landscape Awards το 2021 στην κατηγορία Δημόσιοι Χώροι Μικρής Κλίμακας.

 

Dr Agronomist AUTH, Landscape Designer University of Newcastle. In 1995 she started her business with a nursery of ornamental plants, she has been a freelancer since 2000 in the design and construction of private gardens, study and management of landscape projects (gardens, public spaces, landscape restorations), landscape projects administration, and nursery management. She was a Landscape Architecture Consultant in the Municipality of Katerini. Professor in “Sod biology” in the postgraduate program of the University of Thessaly (2016) and since 2011 teacher in “Landscape construction” and “Circular Economy in agriculture” in vocational education. Her research in «Design Principles in Hospital Gardens» has been presented at conferences and has issued a book about Healing Gardens. Several of her works have been praised, including the Gold Prize in Landscape Awards in Urban Microscapes in 2021 for the “Municipality Plaza of Katerini”.

EO PHOTO.jpg

Μέλος – Ευαγγελία Οικονόμου

Αποφοίτησε από την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ και από το ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ίδιου πανεπιστημίου. Εργάζεται ως Αρχιτέκτονας Τοπίου σε γραφείο της Αθήνας με συμμετοχή σε ξενοδοχειακά έργα, δημόσια έργα και έργα υποδομής. Έχει συμμετάσχει σε μελέτες τοπίου και project αστικού χαρακτήρα, σε workshop και εθελοντικές δράσεις. Στο σύνολο των σπουδών της πραγματοποίησε πολλαπλά ερευνητικά project με θέμα το αστικό τοπίο, το παιδί στην πόλη, το αγροτικό τοπίο και την ιστορία της τέχνης, ενώ εξειδικεύεται στον σχεδιασμό τοπίων για παιδιά. Στα ενδιαφέροντα της περιλαμβάνεται η έρευνα, η οικολογία και η σκηνογραφία.  

She graduated from the Department of Architecture of AUTH and from the Interdepartmental Post-Graduate Program in Landscape Architecture of the same university. She is currently working as a Landscape Architect in an Athens office with participation in hotel projects, urban projects, and infrastructure projects. She has participated in landscape and urban research, workshops, and voluntary actions. Throughout her studies, she carried out multiple research projects on the urban landscape, the child in the city, the rural landscape, and the history of art, while specializing in landscape design for children. Her interests include research, ecology, and scenography.

Μέλη του Συλλόγου

Ο Σύλλογος συγκροτείται από τακτικά, έκτακτα, επίτιμα και δόκιμα μέλη.


Α. Τακτικά μέλη είναι Έλληνες ή αλλοδαποί, κάτοχοι διετούς μεταπτυχιακού διπλώματος στην αρχιτεκτονική τοπίου ή βασικού πτυχίου αρχιτεκτονικής τοπίου ξένου Ανώτατου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, αναγνωρισμένου αντίστοιχου ή ισότιμου προς πτυχίο Ελληνικού Ανώτατου Πανεπιστημιακού  Ιδρύματος.


Β. Έκτακτα μέλη είναι Έλληνες ή αλλοδαποί, κάτοχοι μονοετούς μεταπτυχιακού στην αρχιτεκτονική τοπίου, είτε βασικού πτυχίου αρχιτεκτονικής τοπίου τουλάχιστον 4ετούς φοίτησης, Ελληνικού Ανώτερου Τεχνολογικού Ιδρύματος ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής με τουλάχιστον 2 χρόνια εξάσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα τοπίου.


Γ. Επίτιμα μέλη είναι Έλληνες ή αλλοδαποί που διακρίθηκαν στον κλάδο της αρχιτεκτονικής τοπίου ή που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου.


Δ. Δόκιμα μέλη είναι φοιτητές μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών σπουδών στην αρχιτεκτονική τοπίου πανεπιστημιακών ή τεχνολογικών σχολών, που η ολοκλήρωσή των σπουδών τους τους δίνει το δικαίωμα εγγραφής ως τακτικά ή έκτακτα μέλη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ

Δημητρίου Ψαθά 10, Μελίσσια

15127, Αττική

Email: info@phala.gr

Tηλ - Fax : 210 6136246

bottom of page