Ομάδα Εργασίας "Ιστορικοί Κήποι, Πάρκα και Τοπία της Ελλάδας"

Ο ΠΣΑΤ καλεί όποια από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στη σύσταση ομάδας εργασίας με θέμα «Ιστορικοί κήποι, πάρκα και τοπία της Ελλάδας».

Σκοπός της ομάδας είναι καταγράψει τους χώρους αυτούς και να δημιουργήσει ένα πεδίο για μελλοντική θεσμοθέτηση, συνεπώς και προστασία, σύμφωνα με αυτό που ορίζει το όνομά και το περιεχόμενό τους, και όχι απλά ως «Ιστορικοί Τόποι».

Μια πρώτη νύξη για το παραπάνω θέμα αποτελεί η επιστολή που έστειλε ο ΠΣΑΤ για το Δημοτικό Πάρκο της Νάουσας, βλ. Newsletter Ιουνίου 2018. Ο μοναδικός ιστορικός κήπος στην Ελλάδα είναι ο Εθνικός Κήπος που έχει ανακηρυχθεί ως «ιστορικός τόπος».

Ενδεικτικοί επιμέρους στόχοι:

α) σύνταξη μιας πρώτης λίστας με ιστορικούς κήπους, πάρκα και τοπία της Ελλάδας και «ανάλυση περιοχής» τους.

β) διερεύνηση τρόπων προστασίας και διαχείρισης τους

γ) διερεύνηση ελληνικής νομοθεσίας που να επιτρέπει την ένταξη χώρου υπό το παραπάνω πλαίσιο ιστορικότητας

δ) διερεύνηση των κριτηρίων που υπάρχουν στο εξωτερικό, μεθόδων και νομοθεσίας ανακήρυξης ενός χώρου ως ιστορικός κήπος, πάρκο ή τοπίο.

Ε) διερεύνηση χρηματοδότησης μέσω χορηγιών.

ε) διερεύνηση τρόπων ευαισθητοποίησης του κοινού και δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων της έρευνας

Η ομάδα εργασίας θα ενημερώνει το Δ.Σ. για την πρόοδο των εργασιών, ενώ η όποια δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της θα γίνεται έπειτα από συναίνεση του Δ.Σ.

Παρακαλώ κοινοποιείστε την διαθεσιμότητα σας στην κα Ελένη Αθανασιάδου στο info@phala.gr