Οι ετήσιες διακηρύξεις του IFLA Europe

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις ετήσιες διακηρύξεις του Ευρωπαϊκού τμήματος του International Federation of Landscape Architects