ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Ελληνικό Τοπίο στις φλόγες

Aθήνα, 10/08/2021

Η πολυεστιακή πύρινη λαίλαπα που επικρατεί στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, καταστρέφει εκατοντάδες στρέμματα φυσικού δάσους, αγροτικών καλλιεργειών, χερσαίων εκτάσεων, μαζί με αναρίθμητα είδη χλωρίδας, πανίδας και σχέσεις αλληλεπίδρασης. Άνθρωποι χάνουν την καθημερινότητα τους, τον τόπο και το τοπίο τους. Περιουσίες, κατοικίες και επαγγέλματα που εξαρτώνται άμεσα από τη γενναιοδωρία του τοπίου καταστρέφονται. Τον αφανισμό ενός τέτοιου πολυποίκιλου αγρο-δασικού συστήματος και των πολυάριθμων ‘υπηρεσιών’ του (ecosystem services), ενός φυσικού πλούτου ανυπολόγιστης αξίας, ακολουθεί η διαταραχή του κύκλου του νερού, πλημμυρικά φαινόμενα, διάβρωση, ερημοποίηση, τροποποίηση του μικροκλίματος της περιοχής, καταστροφή του θαλάσσιου πυθμένα από εναπόθεση φερτών υλικών κ.ά. Το κλίμα αλλάζει με την ακούσια η εκούσια συμβολή του ανθρώπου. Η Ελλάδα καλείται να αναγνωρίσει τις άμεσες απειλές και στρεσογόνους παράγοντες για να αυξήσει την ικανότητα προσαρμογής της, στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες είναι μια σημαντική ομάδα απειλών και οι σκληρές εικόνες που αντικρίζουμε τις τελευταίες μέρες θα γίνουν όλο και πιο συχνές.


Δεν χάνουμε απλά το δένδρο,

είμαστε στη χρονική στιγμή που χάνουμε το δάσος.

Πρέπει να δράσουμε τώρα.


Ατομική και συλλογική πρωτοβουλία αποτελούν την εφαλτήρια δύναμη για τη δημιουργία ενός κοινού οράματος για το μέλλον των τοπίων της χώρας μας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου συντάσσεται μαζί με όλες τις υγιείς ομάδες της χώρας, υπηρεσίες, απλούς πολίτες και εθελοντές του εξωτερικού στην μάχη της αποτροπής αύξησης της ήδη υπάρχουσας καμένης γης αλλά και στην επιτακτική ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, των ανθρώπων και του τοπίου τους.


Από το ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου