ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ "MEΓΑΛΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ"

Ο «Μεγάλος Περίπατος» αποτελεί αναμφίβολα ένα έργο-αναφορά για το κέντρο της πόλης για πολλούς λόγους. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται μια πρόταση αναμφίβολα μεγάλης επιρροής στην καθημερινή ζωή σε τόσο καίριο σημείο του κέντρου της Πρωτεύουσας. Η ιδέα μιας διαδρομής που θα συνδέει όλα τα τοπόσημα της πόλης των Αθηνών και τους χώρους ιδιαίτερης πολιτισμικής και περιβαλλοντικής αξίας, αποτελεί σίγουρα ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και γνώσεων.


Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων θεωρούμε ότι η πρόθεση πίσω από την περιπέτεια του Μεγάλου Περιπάτου είναι ορθή. Αλλά η προχειρότητα της υλοποίησης που τον διέπει είναι ανεπίτρεπτη για τα δεδομένα μιας αναπτυγμένης ευρωπαϊκής πόλης όπως η Αθήνα. Δυστυχώς τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δείχνουν μια βεβιασμένη και επιφανειακή αντιμετώπιση που στο όνομα της πανδημίας του “ Covid 19”, δεν λαμβάνει υπόψη ούτε αναδεικνύει την ταυτότητα της πόλης των Αθηνών, χωρίς καμμιά ουσιαστική θεώρηση εφαρμοσμένων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εννοιών και πρακτικών της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και στρατηγικών που έχουν να κάνουν με τους Ευρωπαϊκούς Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.


Παρά τους διαγωνισμούς που έχουν προηγηθεί και πολλαπλώς σχολιαστεί (Re-Think Athens) για τμήματα του «Μεγάλου Περιπάτου» και τις κατά καιρούς σοβαρές επισημάνσεις και από άλλους επιστημονικούς κλάδους, η υλοποίηση του συγκεκριμένου αποτελέσματος δεν αποτελεί προϊόν ζύμωσης διεπιστημονικών απόψεων, όπως θα έπρεπε για τέτοιας εμβέλειας σύνθετων έργων. Απαραίτητος είναι ένας ολιστικός σχεδιασμός αρχιτεκτονικής τοπίου, ο οποίος θα εστιάζει στην ταυτότητα και το χαρακτήρα του τοπίου και όχι απλά σε μεμονωμένα χωρικά στοιχεία, που θα συνδυάζει ουσιαστικά και ορθολογικά τα στοιχεία του τοπίου είτε σε φυσικό είτε σε αστικό επίπεδο σεβόμενος της αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της αειφορίας. Το πράσινο στην πόλη δεν μπορεί να αποτελεί ημιμόνιμη και περιστασιακή λύση, να μην συνδέεται με τα γύρω, αλλά και να μην εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό.


Έχοντας πλήρη αντίληψη για το επείγον των αποφάσεων και του εφήμερου χαρακτήρα των προτάσεων θα θέλαμε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου να τονίσουμε ότι στο μέλλον τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται μετά από στενή συνεργασία για τη διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος και της εύρυθμης λειτουργίας σε επίπεδο πόλης. Οι αρχιτέκτονες τοπίου, με βάσει τις γνώσεις τους και την επαγγελματική τους εμπειρία, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό, και στην προστασία παρεμβάσεων που αφορούν το τοπίο των Αθηνών, έτσι ώστε στο μέλλον να αποφευχθούν παρόμοιες αστοχίες που δύναται να αποβούν ανεπανόρθωτες για την έρρυθμη λειτουργία της πόλης και την ανάδειξη της ταυτότητας της. Δεδομένου τα έως τώρα δείγματα εφαρμογής σχεδιασμού του «Μεγάλου Περιπάτου», ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου επισημαίνει την ανάγκη συμμετοχής και γνωμοδότησης στις ομάδες εργασίας του Δήμου Αθηναίων που ασχολούνται με τον εν λόγω έργο αλλά και με άλλα έργα αρχιτεκτονικής τοπίου και πρασίνου, για την άρση μελλοντικών αρνητικών επιπτώσεων και ουσιαστικής πρακτικής συνεισφοράς στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής της πόλης.