Δελτίο Τύπου ΠΣΑΤ σχετικά με τη δράση για το Π.Δ. 99/2018

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2019

Δελτίο Τύπου

Αίτηση Ακύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος υπ. Αριθμ. 99/2018 σχετικά με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών, που θίγει το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Τοπίου

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ) προέβη στην κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά του υπ' αριθμ. 99/2018 Προεδρικού Διατάγματος για τη “ Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα” επειδή με αυτό κατακερματίζεται και υποβαθμίζεται το μοναδικό επαγγελματικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Τοπίου, αφού οι Μελέτες Αρχιτεκτονικής Τοπίου αποδίδονται σε άλλους επαγγελματίες που δεν διαθέτουν ούτε τα κατάλληλα επιστημονικά προσόντα ούτε το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο. Έτσι, οι μελέτες αυτές εκχωρούνται σε διάφορους κλάδους μηχανικών, με αποτέλεσμα ο κλάδος των Αρχιτεκτόνων Τοπίου να οδηγείται σε αφανισμό και το γνωστικό αντικείμενο και η επιστημονική ειδικότητα του Αρχιτέκτονα Τοπίου, όπως ορίζονται από το Διεθνή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αρχιτεκτόνων Τοπίου (IFLA και IFLA Europe), να καταργούνται.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, την οποία έχει υπογράψει και κυρώσει με νόμο και η Ελλάδα, προβλέπει ρητά την υποχρέωση της χώρας για εκπαίδευση ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών με σκοπό την εκτίμηση, την ανάλυση, το σχεδιασμό και την προστασία του τοπίου. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργούν αναγνωρισμένα, από το Ελληνικό Κράτος και την IFLA, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου και ως εκ τούτου, οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι επαγγελματίες Αρχιτέκτονες Τοπίου πλήττονται βάναυσα ως προς τις σπουδές και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ) αντέδρασε, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης κατά του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε μια προσπάθεια διαφύλαξης των κοινών οικονομικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του, σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου ως θεματοφύλακα του τοπίου, του αστικού και περιαστικού πρασίνου και του περιβάλλοντος.


Στοιχεία επικοινωνίας για δημοσιογράφους

Ελένη Αθανασιάδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, τηλ. 2106136246, 6944441496 email: info@phala.gr